توضیحات محصول

فهرست :

۱- مفهوم کیفیت و بهبود کیفیت

۲- معرفی واحد صنعتی

۳-آدرس واحد صنعتی

۴-تاریخچه واحد صنعتی

۵-مکان کنونی (کروکی) واحد صنعتی

۶-چارت سازمانی

۷معرفی مدیران کلیدی واحد صنعتی

۸-خط مشی، بیانیه مأموریت و استراتژی

۹-افتخارات و دستاوردهای واحد صنعتی

۱۰-دزمینه کاری واحد صنعتی و طیف محصولات تولیدی

۱۱- کیفیت از دیدگاه افراد مختلف

۱۲- اصل دکتر دیمینگ

۱۳-کنترل کیفیت آماری

۱۴-طراحی آزمایش ها

۱۵-کنترل فرآیند آماری (SPC)

۱۶-نمونه گیری جهت پذیرش

۱۷-تشریح کامل کنترل فرآیند آماری(SPC)

۱۸-ابزارهای هفت گانه SPC

۱۹-معرفی محصول

۲۰-مشخصات فنی محصول

۲۱-عکس یا نقشه محصول

۲۲-نقشه انفجاری محصول

۲۳-لیست مواد اولیه

۲۴-لیست ماشینآلات تولید محصول

۲۵-هیستوگرام(Histogram)

۲۶-برگه کنترل(Check Sheet)

۲۷-نمودار پارتو(Pareto Chart)

۲۸-نمودار علت و معلول (Cause And Effect Diagram)

۲۹-نمودار تمرکز نقص ها(Defect Concentration Diagram)

۳۰-نمودار پراکندگی (Scatter Diagram)

۳۱-نمودار کنترل (Control Chart)

۳۲-انواع نمودارهای کنترل

۳۳-نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب P

۳۴-نمودار کنترل تعداد اقلام معیوبNP

۳۵-نمودار C

۳۶-نمودار X̅-R

به همراه تمامی فایل های نرم افزار مینی تب که در پروژه استفاده شده است.

نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد